μουσικοπαιδαγωγός | συνθέτης | ερευνητής |
σχεδιαστής εκπαιδευτικών αντικειμένων

Δια ζώσης εργαστήρια

Οργάνωση και εκπόνηση δια ζώσης επιμορφωτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων από επιστημονικούς φορείς και πανεπιστήμια.

5.

Το διεπιστημονικό μοντέλο STE(A)M σε μαθήματα μουσικής: η φιλοσοφία του maker culture στη μουσική εκπαίδευση

Σεμινάριο του τομέα Μουσικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Μαρτίου 202313.00-15.00 στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών, στα πλαίσια του μαθήματος Η Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Μουσικής, στην Αίθουσα 741.

4.

Το δια-επιστημονικό μοντέλο STE(A)M σε μαθήματα μουσικής: αξιοποίηση απτικών διεπαφών και μικροελεγκτών στη μουσική διδασκαλία-μάθηση

Σεμινάριο του τομέα Μουσικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Μαρτίου 202213.00-15.00 στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών, στα πλαίσια του μαθήματος Η Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Μουσικής, στην Αίθουσα 741.

3.

​​Δημιουργώντας ψηφιακά μουσικά όργανα με την οπτική γλώσσα προγραμματισμού Scratch και τη διεπαφή Makey-Makey

Σεμινάριο του τομέα Μουσικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 202113.00-15.00 στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών, στα πλαίσια του μαθήματος Πρακτική διδασκαλία και άσκηση Ι, στην Αίθουσα 741.

2.

Η μουσική τεχνολογία στην εκπαίδευση: προϋποθέσεις για την ένταξή της στο μάθημα της μουσικής και πρακτικές εφαρμογές

Σεμινάριο του τομέα Μουσικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Μουσικής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 201811.00-13.00 στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Παλαιό Φρούριο στην Αίθουσα 103.

1.

Χρήση εικονικών οργάνων στα μαθήματα μουσικής: η περίπτωση του Synth4kids

Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, οι εκπαιδευτικοί μουσικής πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις μουσικές ανάγκες και προτιμήσεις των μαθητών τους και να σχεδιάζουν δράσεις με τη χρήση της τεχνολογίας. Σκοπός του παρόντος εργαστηρίου αποτελεί η παρουσίαση της μουσικής εφαρμογής Synth4kids, και ο σχεδιασμός μουσικοπαιδαγωγικών δράσεων με τη χρήση της σε μάθημα μουσικής. Οι δραστηριότητες έχουν ως κύριους στόχους την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών, μέσω της ομαδοσυνεργατικής μουσικής διδασκαλίας-μάθησης, της ηχητικής εξερεύνησης και του πειραματισμού, καθώς και την έμφαση σε κιναισθητικές λειτουργίες. 

Μουσικοπαιδαγωγικό εργαστήριο διάρκειας δύο ωρών που σχεδιάστηκε στα πλαίσια του 8ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.), με τίτλο Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι προσανατολισμοί. Το εργαστήριο έλαβε χώρα στην Αίθουσα Συνεδρίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στις 24 Νοεμβρίου 2018.