Γιάννης Μυγδάνης

μουσικοπαιδαγωγός | συνθέτης | ερευνητής | σχεδιαστής εκπαιδευτικών αντικειμένων

Αρχεία παρουσιάσεων

Μαθήματα - Διαλέξεις

Παρουσιάσεις συνεδρίων

Εργαλεία Τεχνολογίας στη Μουσική Εκπαίδευση (Παρουσίαση 3)

MΑ – Μουσική Εκπαίδευση σε Τυπικά και Άτυπα Περιβάλλοντα

Συνέδρια

Παρουσιάσεις συνεδρίων

15ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο (Παρουσίαση)

Σεμινάρια Βιβλιοθήκης του Μεγάρου

Παρουσιάσεις και υλικό σεμιναρίων

Ήχοι και μπλιμπλίκια (Παρουσίαση)

Ήχοι και μπλιμπλίκια (Καρτέλες)

Music Coin Djs (Παρουσίαση)