Γιάννης Μυγδάνης

μουσικοπαιδαγωγός | συνθέτης | ερευνητής | σχεδιαστής εκπαιδευτικών αντικειμένων

Επιμορφωτικά προγράμματα

Συμμετοχές σε εξ αποστάσεως και δια ζώσης προγράμματα επιμόρφωσης μεγάλης διάρκειας, τα οποία οργανώνονται από Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.

Ο ψηφιακός κόσμος στη μουσική εκπαίδευση και τον πολιτισμό: πηγές, εργαλεία και τεχνικές

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/χουσών στο εννοιολογικό υπόβαθρο, στις μαθησιακές πρακτικές και στα σύγχρονα εργαλεία και μέσα που εντάσσουν τον ψηφιακό κόσμο στη μουσική εκπαίδευση και στον πολιτισμό. Έμφαση δίνεται στην ανακαλυπτική μάθηση, την αλληλεπίδραση και τη διάδραση των συμμετεχόντων/ουσών, στην εφαρμοσμένη γνώση και τη σύνδεση με την καθημερινή πρακτική στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με ψηφιακές πλατφόρμες και εφαρμογές, με διαφορετικούς τρόπους πρόσβασης στη μουσική πληροφορία, καθώς και με το μοντέλο STEAM ως μεθόδου διαθεματικής προσέγγισης για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δράσεων. Επιπλέον, θα διερευνηθεί η εφαρμογή όλων των παραπάνω σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια (τυπικά, μη τυπικά και άτυπα) ως απόρροια των σύγχρονων θεωριών μάθησης για τη δημιουργική ένταξη της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Σμαράγδα Χρυσοστόμου

Διδάσκουν:  Βέρα Κριεζή, Στεφανία Μεράκου, Γιάννης Μυγδάνης, Ελισσάβετ Περακάκη, Οδυσσέας Σαγρέδος

Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης 450 ωρών από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ψηφιακή τεχνολογία στη μουσική-ηχητική εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους τρόπους μέσω των οποίων οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δια ζώσης και εξ αποστάσεως μουσική εκπαίδευση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Στόχος του είναι να αναδείξει τη σπουδαιότητα της κριτικής και της δημιουργικής χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών που βρίσκουν εφαρμογή σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, να ενισχύσει την αντίληψη των σύγχρονων πολυτροπικών περιβαλλόντων και να εμπλουτίσει τις διαδικασίες διδασκαλίας-μάθησης για την ολιστική ανάπτυξη των μαθητών. Κομβικοί τομείς σε όλο το πρόγραμμα θα είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, η ενίσχυση δεξιοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας και η ευαισθητοποίηση σε παγκόσμια ζητήματα (περιβάλλον, διαφορετικότητα, κ.ά.). Ειδικά για τους μουσικούς, θα δοθεί έμφαση στις δυνατότητες που προσφέρει η μουσική τεχνολογία σε όλους τους τομείς εμπλοκής με τη μουσική (ακρόαση, εκτέλεση, σύνθεση, κ.ά.).

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ανδρέας Μνιέστρης
Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ιωάννα Ετμεκτσόγλου
Υπεύθυνη Ακαδημαϊκού Συντονισμού: Ευθυμίου Σπυριδούλα

Διδάσκουν:  Μαίη Κοκκίδου, Ιωάννα Ετμεκτσόγλου, Μηνάς Εμμανουήλ, Σπυριδούλα Ευθυμίου, Ρεγγίνα Σαλτάρη, Γιάννης Μυγδάνης, Μίτσυ Ακογιούνογλου, Φάνης Μαραγκός, Γιάννης Κυριακούλης.

Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης 400 ωρών από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Εκμάθηση Ukulele Soprano

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων/-ουσών στην εκμάθηση του μουσικού οργάνου ukulele soprano. Οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα εξοικειωθούν με βασικές έννοιες της μουσικής θεωρίας, με τεχνικές παιξίματος, μελωδίας και συνοδείας καθώς επίσης θα εξασκηθούν στην ανάγνωση και καταγραφή ταμπλατούτας για ukulele. Με την παρακολούθηση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τον ρυθμό, τα μέρη και τις συγχορδίες σε ένα τραγούδι, να το συνοδεύουν με δοσμένη αρμονική συνοδεία αλλά και να αυτοσχεδιάζουν με συγχορδίες της επιλογής του/της.

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Σμαράγδα Χρυσοστόμου

Διδάσκουν:  Ελισσάβετ Περακάκη, Γιάννης Μυγδάνης

Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης 150 ωρών από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.