Γιάννης Μυγδάνης

μουσικοπαιδαγωγός | συνθέτης | ερευνητής | σχεδιαστής εκπαιδευτικών αντικειμένων

Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών

Η παρούσα σελίδα εστιάζει στην οργάνωση, σχεδίαση και συμμετοχή σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, υπό τη μορφή διαδικτυακών ή δια ζώσης σεμιναρίων, εργαστηρίων, καθώς και επιμορφωτικών προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας. 

Προγράμματα μεγάλης διάρκειας

Συμμετοχή ως επιμορφωτής σε προγράμματα μεγάλης διάρκειας που οργανώνονται απο Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ή άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.​

Διαδικτυακά σεμινάρια

Διαδικτυακά εργαστήρια και σεμινάρια που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από τον Γιάννη Μυγδάνη.​

Δια ζώσης εργαστήρια

Δια ζώσης εργαστήρια και σεμινάρια που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από τον Γιάννη Μυγδάνη.​