μουσικοπαιδαγωγός | συνθέτης | ερευνητής |
σχεδιαστής εκπαιδευτικών αντικειμένων

Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών

Η παρούσα σελίδα εστιάζει στην οργάνωση, σχεδίαση και συμμετοχή σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, υπό τη μορφή διαδικτυακών ή δια ζώσης σεμιναρίων, εργαστηρίων, καθώς και επιμορφωτικών προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας. 

Προγράμματα μεγάλης διάρκειας

Συμμετοχή ως επιμορφωτής σε προγράμματα μεγάλης διάρκειας που οργανώνονται απο Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ή άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.

Διαδικτυακά σεμινάρια

Διαδικτυακά εργαστήρια και σεμινάρια που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από τον Γιάννη Μυγδάνη.

Δια ζώσης εργαστήρια

Δια ζώσης εργαστήρια και σεμινάρια που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από τον Γιάννη Μυγδάνη.