μουσικοπαιδαγωγός | συνθέτης | ερευνητής |
σχεδιαστής εκπαιδευτικών αντικειμένων

Επιστημονικές δράσεις

Η παρούσα σελίδα εστιάζει στην επιστημονική και συγγραφική δραστηριότητα του Γιάννη Μυγδάνη. Παρατίθενται κατάλογος με συμμετοχές σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, λίστα με δημοσιεύσεις κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους και άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων, καθώς και εξ αποστάσεως ή δια ζώσης εργαστηρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς.

Δημοσιεύσεις

Επιστημονικές δημοσιεύσεις κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους και άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων.

Επιστημονικά συνέδρια

Πλήρης κατάλογος σε χρονική ταξινόμηση, με τις συμμετοχές σε πανελλήνια και διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές.

Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών

Εξ αποστάσεως ή δια ζώσης εργαστηρίων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς.

Νέα... σχετικά με τις επιστημονικές δράσεις

Νέα και ανακοινώσεις σχετικά με τις επιστημονικές δράσεις. Περιλαμβάνονται ανακοινώσεις αποκλειστικά για  δημοσιεύσεις κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους και άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων,  συμμετοχές σε πανελλήνια και διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές, καθώς και εξ αποστάσεως ή δια ζώσης εργαστηρίων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς. 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Ο ψηφιακός κόσμος στη μουσική εκπαίδευση και τον πολιτισμό: πηγές, εργαλεία και τεχνικές Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης – ΕΚΠΑ Σκοπός του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/χουσών στο

Περισσoτερα »
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

13ο Πανελλήνιο/Διεθνές Συνέδριο “Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση” Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) Πρόκειται για το επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην

Περισσoτερα »