Γιάννης Μυγδάνης

μουσικοπαιδαγωγός | συνθέτης | ερευνητής | σχεδιαστής εκπαιδευτικών αντικειμένων

Σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού

Η παρούσα σελίδα εστιάζει στη σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών λογισμικών και ψηφιακών αντικειμένων με προσανατολισμό τις διαδικασίες μουσικής διδασκαλίας-μάθησης από τον Γιάννη Μυγδάνη.  

Synth4kids​

To Synth4kids αποτελεί αναπαράσταση αναλογικού μονοφωνικού συνθεσάιζερ με επαυξημένες δυνατότητες, και προσανατολισμό στις διαδικασίες μουσικής διδασκαλίας-μάθησης. Αντλεί πρακτικές  από τις παραδοσιακές μουσικοπαιδαγωγικές μεθόδους –Dalcroze Eurhythmics, Orff Schulwerk, Kodály Method– και στοιχεία από την αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών στην εκπαίδευση –επαυξημένη πραγματικότητα, σύνδεση με απτικές διεπαφές, μουσική εκτέλεση με eye-tracking και face-tracking, χρήση QR-Code, συνεργατικές μέσω WebRTC.

MusApps​

Το εκπαιδευτικό υλικό MusApps δημιουργήθηκε στα πλαίσια της Ομάδας Εργασίας των Μουσικών Σχολείων της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (ΕΕΜΕ). Οι εφαρμογές έχουν αφετηρία την επίτευξη συγκεκριμένων διδακτικών στόχων, όπως αυτοί ορίζονται από τις εξετάσεις εισαγωγής στην Α’ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων. Η πρώτη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου του 2021 στη διαδικτυακή ημερίδα “Μουσικά Σχολεία, αρχίζουμε: καθοδηγώντας τους υποψήφιους μαθητές για τη νέα τους ζωή στο Μουσικό Σχολείο”.