Γιάννης Μυγδάνης

μουσικοπαιδαγωγός | συνθέτης | ερευνητής | σχεδιαστής εκπαιδευτικών αντικειμένων

9o Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (EEPEK)

Σκοπός του είναι να προωθήσει το γόνιμο και δημιουργικό διάλογο μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και να θέσει τις βάσεις ευρύτερων προβληματισμών αναφορικά με την υιοθέτηση οποιασδήποτε μορφής εκπαιδευτικής καινοτομίας που έχει σχέση, είτε με τη διδασκαλία και τη μάθηση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, είτε με κάθε άλλη πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής ζωής.

Συμμετοχή με την εισήγηση:

Μυγδάνης Γ. & Καλαϊτζίδης Γ. «Maritime music project»: Σχεδίαση και υλοποίηση καινοτόμου διδακτικής πρότασης αντλώντας από τις διάχυτες ακουστικές οικολογίες για τη διασύνδεση μουσικής και ναυτιλίας.

Περισσότερες πληροφορίες: https://synedrio.eepek.gr/el/