Γιάννης Μυγδάνης

μουσικοπαιδαγωγός | συνθέτης | ερευνητής | σχεδιαστής εκπαιδευτικών αντικειμένων

Γλώσσα, Εκπαίδευση και Τεχνητή Νοημοσύνη

Διεθνές υβριδικό συνέδριο (Μάιος 10-12, 2024)

Στόχος του Συνεδρίου είναι η διεπιστημονική συζήτηση / αλληλόδραση πανεπιστημιακών, ακαδημαϊκών, ερευνητών σε επίκαιρα ζητήματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας, Εκπαίδευσης και Ψηφιακών Αλληλεπιδραστικών Τεχνολογιών. Ειδικότερα, το Συνέδριο αποσκοπεί να φωτίσει θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικές πτυχές σε ζητήματα Τεχνητής Νοημοσύνης στην εικονιστική εποχή και να προβάλει την επίδρασή τους στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, καθώς επίσης και σε επιμέρους θεματικές της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης.

Συμμετοχή με την εισήγηση:  Αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην πρωτοβάθμια μουσική σχολική εκπαίδευση: προκαταρκτικά ευρήματα από μία διδακτική παρέμβαση.

Περισσότερες πληροφορίες: https://le-ai.edc.uoc.gr/en/